سرزمین سوم دبستانی ه

هر آنچه که کلاس سومی ها نیاز دارند

در این مطلب مجموعه‌ای از کارآمدترین محصولات آموزشی را که دانش آموزان کلاس سوم در طول سال تحصیلی به آنها نیاز دارند را بر اساس نیازهای آموزشی دانش آموزان، اولیا و معلمین این پایه گردآوری نموده‌ایم.

برای دسترسی سریع به هر یک از محصولات آموزشی بر روی عبارات زیر کلیک کنید.

فیلم های آموزشی سوم دبستان

همراه باشید با مجموعه ای از بهترین و پرکاربردترین فیلم های کمک آموزشی سوم دبستان

150,000 تومان
200,000 تومان
200,000 تومان
85,000 تومان
55,000 تومان
85,000 تومان
20%
تمام شد
1,152,000 تومان
تمام شد
480,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد

کتاب های کمک درسی سوم دبستان

همراه باشید با مجموعه ای از بهترین و پرکاربردترین کتاب های کمک درسی سوم دبستان

تمام شد
تمام شد
تمام شد
123,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد

نرم افزار های آموزشی سوم دبستان

همراه باشید با مجموعه ای از بهترین و پرکاربردترین نرم افزارهای آموزشی سوم دبستان

محصولات کمک آموزشی سوم دبستان

همراه باشید با مجموعه ای از بهترین و پرکاربردترین محصولات کمک آموزشی سوم دبستان

ابزار کمک آموزشی

کاربرگ سوم دبستان

80,000 تومان

ابزار کمک آموزشی

آزمون مداد کاغذی کلاس سوم

45,000 تومان

ابزار کمک آموزشی

آزمون عملکردی سوم ابتدایی

45,000 تومان
40,000 تومان

بازی های آموزشی سوم دبستان

همراه باشید با مجموعه ای از بهترین و پرکاربردترین بازی های آموزشی سوم دبستان

5%
171,000 تومان
5%
238,000 تومان
5%
تمام شد
140,000 تومان
تمام شد
66,000 تومان
تمام شد
38,000 تومان
تمام شد
5%
162,000 تومان
6%
85,000 تومان
تمام شد
170,000 تومان
7%
تمام شد
70,000 تومان

سرزمین سوم ابتدایی ها

همانطور که می دانید آموزش و یادگیری دروس ابتدایی به دلیل آنکه نقش مهم و زیر بنایی در یادگیری مقاطع بالاتر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. لذا به کارگیری روش های صحیح و اصولی آموزش در این دوره بر آینده تحصیلی کودکان به شدت تاثیرگذار خواهد بود.

دبستان اولین و مهمترین مقطع موثر برای تعلیم و تربیت دانش آموزان است و پرورش استعدادها و شکل گیری شخصیت آنها در این دوره می باشد؛ لذا آموزش درست و کارآمد، برای پیشرفت تحصیلی آنان، بسیار حائز اهمیت است.

 

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید

دروس پایه سوم دبستان

پایه سوم ابتدایی شامل دروس: قرآن، فارسی و نگارش، علوم، ریاضی، مطالعات اجتماعی و هدیه های آسمانی می باشد. شما می توانید فایل پی دی اف نسخه کامل کتاب های درسی سوم ابتدایی را به صورت کاملا رایگان دریافت نمایید.

قرآن سوم دبستان

کتاب قرآن پایه سوم ابتدایی شامل 3 فصل به ترتیب زیر می باشد:

فصل اول: آموزش نماز
فصل اول به آموزش قرائت نماز می پردازد تا دانش آموزان توانایی لازم را در خواندن اذکار نماز بدست آورند.

فصل دوم: آموزش روخوانی قرآن کریم
این فصل با هدف کسب مهارت روخوانى قرآن کریم تنظیم شده است، زیرا در مراحل اولیه یادگیری، تمرین مستمر و روزانه نقش بسزایی در کسب مهارت مورد نظر دارد.

فصل سوم: انس با قرآن کریم
فعالىت هاى آموزشى اىن فصل از کتاب، به منظور تثبیت و تقوىت مهارت روخوانى قرآن است و برخى فعالیت هاى دیگر نیز در جهت تقویت انس دانش آموزان با قرآن کرىم تدوین شده است.

شما می توانید باکلیک بر روی عکس کتاب فایل پی دی اف آموزش قرآن سوم دبستان را به صورت رایگان دریافت کنید.

فارسی سوم ابتدایی

کتاب نگارش فارسی سوم ابتدایی درمجموع شامل 7 فصل و 17درس به شرح زیر می باشد:

فصل اول: نهاد ها

فصل دوم: بهداشت

فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی

فصل چهارم: راه زندگی

فصل پنجم: هنر و ادب 

فصل ششم: ایران من

فصل هفتم: طبیعت

برای دریافت رایگان فایل پی دی اف کتاب نگارش فارسی سوم دبستان روی عکس کلیک کرده و فایل مربوطه را دانلود و استفاده نمایید.

نگارش فارسی سوم دبستان

کتاب نگارش به قلمرو نمادهای خطی و نوشتاری زبان و به دیگر سخن، به پهنه ی مهارتهای تولید مکتوب زبان میپردازد؛ یعنی درکتاب فارسی، زبان ّ آموز، اطلاعات و معارف را از طریق متن درسها و آموزه ها، دریافت میکند و این کار، سبب پرورش ذهن و زبان، گسترش دامنه ی واژگان و تقویت توانایی تفکر و تحلیل دانش آموز میشود

کتاب نگارش، (آموخته ها مجموعه ی دیده ها،شنیده ها، خوانده ها و اندیشیده ها)در قالب نوشته، نمایان میشوند.

کتاب فارسی سوم ابتدایی، افزون بر آموزش املا، به سطح پیشرفته ی نوشتن (نگارشّ و انشا) توجه ویژه ای دارد.
آموزش نگارش در پایه ی سوم ابتدایی با بندنویسی آغاز میشود، زیرا شناخت بند و رعایت اجزای آن در نوشته، گام اصلی نگارش و انشاست.

برای مشاهده و دانلود رایگان کتاب نگارش سوم ابتدایی روی عکس کلیک کنید.

علوم سوم دبستان

درس علوم تجربی یکی از 3 درس اصلی و مهم پایه ابتدایی می باشد. کتاب علوم، منبعی است برای معرفی فعالیت های یادگیری و آنچه در عمل باید انجام شود. 

علوم تجربی سوم ابتدایی شامل 14 فصل به ترتیب زیر می باشد:

درس اول: زنگ علوم
 درس دوم: خوراكي ها
درس سوم: مواد اطراف ما
درس چهارم: اندازه گیری مواد
درس پنجم: آب ّ ماده ی با ارزش
درس ششم: زندگي ما و آب
درس هفتم: نور و مشاهده ی اجسام
درس هشتم: جست وجو كنيم و بسازيم
درس نهم: نيرو، همه جا (1 )
درس دهم:   نيرو، همه جا (2 )
درس یازدهم:  بكارید و ببينيد
درس دوازدهم:   هر كدام جاي خود (1 )
درس سیزدهم:   هر كدام جاي خود (2 )
درس چهاردهم:   از گذشته تا آينده
شما می توانید فایل پی دی اف نسخه کامل کتاب علوم تجربی سوم ابتدایی را به صورت کاملا رایگان با کلیک بر روی عکس کتاب دریافت نمایید. 
ریاضی سوم ابتدایی
این کتاب هشت فصل دارد وبا تصویری برگرفته از نمونه های کاربردی موضوع آن فصل آغازمیشود.

هر فصل شامل چهار واحد درسی و یک واحد حل مسئله است که به آموزش راهبرد حل مسئله می پردازد. 

کتاب ریاضی سوم دارای سر فصل های زیر است:
فصل اول: الگوها
فصل دوم: عددهای چهار رقمی
فصل سوم: عددهای کسری
فصل چهارم: ضرب و تقسیم
فصل پنجم: محیط و مساحت
فصل ششم: جمع و تفریق 
فصل هفتم: آمار و احتمال
فصل هشتم: ضرب عددها
برای دریافت رایگان نسخه کامل کتاب ریاضی سوم ابتدایی روی عکس کلیک کرده و فایل پی دی اف کتاب را دانلود نمایید.
مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی

مطالعات اجتماعی یک حوزه ی مهم یادگیری است که از انسان و تعامل او با محیط های گوناگون در طی زمانهای مختلف (گذشته، حال و آینده) و جنبه های گوناگون این تعامل (سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، محیطی و …) بحث میکند.

کتاب مطالعات اجتماعی در 7 فصل و 23 درس به شرح زیر نوشته شده است:

فصل اول : من بزرگتر میشوم
فصل دوم : خانواده
فصل سوم : همکاری در خانواده
فصل چهارم : نیازهای خانواده
فصل پنجم : خانه ی ما
فصل ششم : مدرسه ی ما
فصل هفتم : از خانه تا مدرسه

برای دانلود رایگان کتاب مطالعات اجتماعی سوم دبستان رو عکس کلیک کنید.

هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

کتاب تعلیم و تربیت دینی دوم ابتدایی با عنوان هدیه های آسمانی دارای 20 درس می باشد که هر درس به صورت جداگانه شامل ساختار: عنوان, متن درس, بدانیم, گفت و گو کنیم, باهم بخوانیم, بگردو پیدا کن و…. می باشد.

سرفصل های این کتاب به ترتیب زیر است:

درس اول: آستین های خالی
درس دوم: غروب یک روز بهاری
درس سوم: همیشه با من
درس چهارم: در کاخ نمرود
درس پنجم: روز دهم
درس ششم: بانوی قهرمان
درس هفتم: بوی بهشت
درس هشتم: جشن تکلیف
درس نهم: گفت و گو با خدا
درس دهم: ماه مهمانی خدا
درس یازدهم: عید مسلمانان
درس دوازدهم: سخن آسمان
درس سیزدهم: انتخاب پروانه
درس چهاردهم: ام ابیها
درس پانزدهم: همسفر ناشناس
درس شانزدهم: داناترین مردم
درس هفدهم: خواب شیرین
درس هجدهم: آینه سخن گو
درس نوزدهم: گندم از گندم بروید
درس بیستم: باغ همیشه بهار

برای دریافت فایل پی دی اف کتاب هدیه های آسمانی پایه سوم روی عکس ضربه بزنید

برای دانلود رایگان هریک از دروس پایه سوم دبستان روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

طرح درس سالیانه سوم ابتدایی

هرساله قبل از شروع سال تحصیلی معلمان مقاطع مختلف باید برنامه فعالیت های کلاسی خود را در رابطه با کتابی که باید تدریس کنند، در قالب یک فایل به مدیر مدرسه ارائه دهند و در آن مراحل و بطور کلی هدف و موضوع و ارائه کار خود را در نیم سال یا یک سال تحصیلی بصورت کلی بیان کنند، که به آن طرح درس سالانه می‌گویند.

تهیه و برنامه ریزی طرح سالانه کاری دشوار و زمان بر می باشد تیم آموزشی رایاد به منظور سهولت این امر نمونه طرح درس سالانه سوم دبستان را جهت استفاده و الگوبرداری معلمین عزیز ارائه داده است.

همانطور که می‌دانید، سال سوم دبستان 6 درس آموزش قرآن (2)، علوم تجربی (2)، فارسی (2)و نگارش فارسی (2)، هدیه های اسمان تعلیم و تربیت اسلامی ( 2 )  و ریاضی (1) را شامل می‌شود.

برای مشاهده و دریافت رایگان طرح درس سالیانه پایه سوم دبستان روی گزینه زیر کلیک کنید

مقالات آموزشی مرتبط با پایه سوم دبستان

بسته های آموزش سوم ابتدایی

بسته های آموزشی از جمله مهم ترین ابزارهای کمک آموزشی محسوب می شوند که استفاده از آنها چه در کلاس های درس حضوری و چه در کلاس های آنلاین ضرورت پیدا کرده است. بسته های کمک آموزشی ضمن آنکه روند یادگیری را بهبود می بخشند، همانند یک پشتیبان تحصیلی برای دانش آموزان عمل می کنند.

آموزش مجازی فرصتی را فراهم آورده تا اولیا بتوانند مستقیما در جریان محتوای آموزشی ارائه شده توسط معلمین و فرایند یادگیری فرزندان خود قرار گیرند لذا بهره گیری از این بسته های آموزشی کمک شایانی به آنان می رساند.

به همین جهت برندهای آموزشی مختلفی از جمله میشا و کوشا، رهپویان، مداد، لوح دانش و … تمام توان خود را به کار گرفته اند تا زمینه ای برای آموزش هر چه بهتر دانش آموزان فراهم آورند.

بسته های آموزشی سوم دبستان به دو دسته تقسیم می شوند:

1. نرم افزارهای کمک آموزشی: این مجموعه شامل برند های میشا و کوشا، مداد، کیف الکترونیک آریا می باشد و کلیه دروس پایه سوم ابتدایی را در بر میگیرد. این نرم افزار ها امکان پخش در DVD player را ندارند و برای استفاده از آنها باید نرم افزار را روی کامپیوتر یا لپ تاپ نصب کنید.

2.فیلم های کمک آموزشی: در دسته دوم از بسته های آموزشی می توان به فیلم های آموزشی رهپویان، گام، لوح دانش و فندق اشاره کرد. در این فیلم ها تلاش شده است تا آموزش به صورت کاملا غیر مستقیم صورت بگیرد.

ساختار فیلم ها به گونه ای می باشد که دانش آموز تا انتهای فیلم با اشتیاق مجموعه را دنبال می کند و در یک فضای صمیمی و دوستانه به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر محتوای آموزشی فیلم قرار می گیرد. این مجموعه نیاز به نصب بر روی کامپیوتر و لپ تاپ ندارند و به راحتی در دستگاه های پخش خانگی قابل اجرا می باشند.

نرم افزارهای آموزشی سوم ابتدایی

همانطور که بالاتر خواندید نرم افزارهای آموزشی متفاوتی در حوزه ی آموزش مجازی برای یادگیری هرچه بهتر دانش آموزان تهیه و تولید شده است. در ادامه به معرفی نمونه هایی از نرم افزار های آموزش مجازی می پردازیم.

نرم افزار میشا و کوشا از سری جذاب ترین نرم افزارهای کمک آموزشی مقطع سوم دبستان می باشد که با بهره گیری از آموزش تعاملی در یک محیط آموزشی شاد و جذاب محبوبیت بسیاری بین دانش آموزان پیدا کرده است.

نرم افزار میشا و کوشا جزء معدود برنامه های آموزشی است که با استفاده از دو شخصیت کارتونی جذاب به نام‌های میشاوکوشا و جذابیت های بصری و گرافیکی نیاز آموزشی کودک را درنظر گرفته و به تولید محتوای آموزشی در قالب انیمیشن، شعر، ترانه و بازی پرداخته است.

از ویژگی های نرم افزار میشا و کوشا می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • آموزش کامل دروس هر پایه منطبق با آخرین تغییرات کتاب درسی
 • انواع بازی های آموزشی (هر نرم افزار بین 200 تا 300بازی ) منطبق بر تمرین
 • انواع بخش های آموزشی شامل فیلم ، انیمیشن و آزمایشگاه مجازی
 • استفاده از فلش کارت جهت یادگیری بهتر مطالب درسی
 • آشنایی دانش آموز با راهبردهای حل مسئله های ریاضی
 • انیمیشن های بدنستان جهت آشنایی دانش آموز با بدن انسان و…
مداد سوم ابتدایی

نرم‌افزار آموزشی مداد یکی از بهترین نرم‌افزارهای دروس ابتدایی است که امکان یادگیری همراه با بازی و سرگرمی را در محیطی شاد فراهم کرده است.

مجموعه آموزشی مداد در ارائه محتوای درسی سال سوم دبستان از تدریس معلمان مجرب و کارآزموده بهره مند شده است. نرم افزار آموزشی مداد این فرصت را برای دانش آموزان مهیا کرده است که مطالب درسی را با مفهومی ساده و درک عمیق فراگیرند.

نرم افزار مداد پایه سوم با استفاده از انمیشین، عکس، فیلم و تدریس مدرسین نمونه کشوری این بسته آموزشی را تهیه کرده است. این بسته تمام محتوای آموزشی سال سوم ابتدایی را پوشش میدهد.

این مجموعه فرصت یادگیری آسان و تجربه ی لذت شیرین درس خواندن را به کلاس سومی ها می دهد.

 

کیف الکترونیک آریا سوم ابتدایی

کیف الکترونیکی آریا که به آن کیف آریا، آریا بوک یا کیف برهان هم گفته می‌شود از محبوب‌ترین نرم‌افزارهای آموزشی مقطع ابتدایی در کشور عزیزمان است که کار خود را از سال 1390 آغاز کرده و با محتوای جذاب توانسته است طرفداران زیادی بین معلمان و دانش‌آموزان ایرانی پیدا کند.

با رشد تکنولوژی و تغییر شیوه‌های آموزشی، دانش‌آموزان می‌توانند مجموعه کاملی از تمام کتب درسی خود را درون کامپیوتر منزل داشته باشند. یکی از مشکلات اغلب خانواده‌ها، بازیگوشی کودکان و بی‌توجهی به درس به‌خصوص در مقطع ابتدایی است.

برای حل این مشکل ما به شما کیف الکترونیکی آریا را پیشنهاد می‌کنیم. کیف اریا با محیطی شاد و بازی‌های هیجان‌انگیز در مسیر یادگیری با کودکان همراه می‌شود و تمام دروس سوم دبستان را به آن‌ها آموزش می‌دهد و آنان را علاقه‌مند به خواندن درس می‌کند.

اریا بوک جزء نرم‌افزارهای آموزشی است که تمامی کتاب‌های درسی سال سوم را در خود دارد و بچه‌ها می‌توانند از آریا بوک در هر مکان و زمان استفاده کنند.

نرم افزار های کمک آموزشی میشا و کوشا و نرم افزار کیف الکترونیک آریا علاوه بر نصب روی کامپیوتر و لپ تاپ قابلیت نصب روی گوشی های تلفن همراه را هم دارند.

فیلم های آموزشی سوم ابتدایی

فیلم های آموزشی از جمله پر کاربردترین ابزارهای کمک آموزشی هستند که باعث یادگیری موثر در دانش آموزان می شوند. آموزش مفهومی، تکرار و تمرین مباحث، تثبیت مفاهیم آموزشی از جمله مزیت های فیلم های آموزشی هستند.

مجموعه های آموزشی متعددی همچون رهپویان، لوح دانش، گام و فندق به ارائه ی محتوای آموزشی در قالب فیلم پراخته اند. این مجموعه از دی وی دی های آموزشی نیازی به کامپیوتر و لپ تاپ ندارند و قابلیت اجرا در دستگاه های پخش خانگی را دارند.

 

رهپویان دانش و اندیشه

مجموعه فیلم های آموزشی رهپویان از سری محتواهای سمعی و بصری جذاب برای دانش آموزان پایه سوم دبستان می باشد. این مجموعه با بهره مندی از فیلم تدریس معلمین با تجربه به ارائه ی تمام محتوای درسی  پایه سوم پرداخته است.

در اینجا به اختصار چند ویژگی که باعث انتخاب رهپویان می‌شود را ذکر می‌کنیم:

 • استفاده از معلمان مولف
 • آموزش تست زنی به صورت ویژه
 • حل تمرینات مختلف در پایان هر فصل از کتاب
 • فعال نگه داشتن دانش‌آموزان با ارائه مثال و حل تمرین
 • آموزش مفهومی و خط به خط تمامی دروس
 • دسته بندی تمام مباحث برای یادگیری بهتر و آشنایی با مباحث مختلف
 • و…

بسته آموزش ریاضی سوم دبستان رهپویان

بسته آموزش علوم سوم ابتدایی رهپویان

برای خرید هریک از فیلم های آموزش سوم ابتدایی رهپویان روی عبارت موردنظر کلیک کنید

کلیه دروس سوم دبستان لوح دانش

اگر به دنبال یک پشتیبان درسی و یا معلم خصوصی در خانه می‌گردید دی وی دی های آموزشی لوح دانش را به شما پیشنهاد می‌کنیم. موسسه لوح گسترش با عرضه این سی دی های آموزشی تمام دروس مدرسه را به صورت خط به خط توسط استادان برجسته آموزش داده است.

مجموعه لوح دانش به روزترین دی وی دی ‌های حال حاضر بازار آموزش مدارس هستند که طبق آخرین تغییرات کتاب درسی تولید می‌‎شوند.

 محتوای این محصول به بخش‌های زیر تقسیم‌ می‌شود: جزیره‌ی فارسی، جزیره‌ی قرآن، جزیره‌ی داستان، جزیره‌ی دیکته، جزیره‌ی علوم، جزیره‌ی اشعار و حکایات، جزیره‌ی ریاضی و کارنامه. 

آموزش تصویری سوم دبستان لوح دانش

بسته طلایی سوم دبستان لوح دانش

علوم تجربی سوم دبستان لوح دانش

فارسی سوم دبستان لوح دانش

ریاضی سوم دبستان لوح دانش

برای خرید هریک از محصولات بالا روی عبارت مورد نظر کلیک کنید

انتشارات مداد برای آن دسته از عزیزانی که دسترسی به کامپیوتر یا لپ تاپ را ندارند نیز تمهیداتی اندیشیده است. سی دی های گام با قابلیت پخش در تمامی دستگاه‌های پخش خانگی محصولی برای راحتی کاربران است.
دی وی دی های گام شامل سه درس ریاضی، علوم و فارسی برای تمامی پایه‌ها است.

مداد علاوه بر استفاده از عکس، بازی، انیمیشن و شخصیت‌های جذاب از تدریس معلمین نیز بهره برده است. در اینحا نمونه‌‌ایی از تدریس مدرسین برای شما قرار داده شده است.

فیلم های آموزشی علوم ابتدایی فندق مجموعه ای است که در حوزه درس علوم مقطع ابتدایی تلاش کرده است تا با تولید فیلم های آموزشی کوتاه مطالب علمی را با زبانی گویا و قابل فهم برای کودکان بیان کند.

گروه آموزشی فیلم آموز علاوه بر مجموعه فیلم های آموزشی علوم اول تا ششم دبستان محصولات دیگری را تحت عنوان “آموزش تصویری علوم ابتدایی بدن انسان” و ” مجموعه فیلم های آموزشی علوم ایتدایی فندق” نموده است.

علوم فندق به صورت اپلیکیشن هم قابل استفاده و اجرا می باشد. این اپلیکیشن شامل ۵۱۳ فیلم آموزشی از تمام مفاهیم علوم مقطع دبستان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه اپلیکیشن فندق مراجعه فرمایید.

در اینجا نمونه ای از تدریس فیلم آموزش سوم ابتدایی علوم فندق برای شما
قرار داده ایم.

دی وی دی های کمک آموزشی فرصت مناسبی برای یادگیری هرچه بهتر دروس به صورت مفهومی و جزء به جزء فراهم می کنند.

محصولات کمک آموزشی

گروه آموزشی نشانه آموز با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات عمده در مدارس با بهره جستن از آخرین الگوها و روش های آموزشی و پژوهشی ایران و سایر کشورها سعی کرده است محصولاتی کاربردی و اثر بخش ارائه کند و نقشی هر چند کوچک در پشتیبانی آموزش مدارس داشته باشد.

در ادامه به معرفی دو مورد از این محصولات می پردازیم:

کاربرگ یا پیک آدینه یک فرصت عالی برای خودآزمایی دانش آموزان در آخر هر هفته می باشد که ضمن تمرین و دوره ی مطالب درسی میزان تلاش آنها در طول یک هفته را می سنجد.

هدف کاربرگ نشانه یادگیری کامل آموزش‌هایی است که دانش‌آموز در طول یک هفته آموخته است. هر کاربرگ دبستان در 30 هفته آموزشی تقسیم شده است.

 ویژگی مهم این محصول نشانه وجود صفحات تمام رنگی، کیفیت محصول و قیمت کمتر آن نسبت به محصولات مشابه است.

کاربرگ نشانه بعد از نظرسنحی که از معلمان سراسر کشور انجام داد و با توجه به طرح درس پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش این برگه را تهیه کرده است.

برای مشاهده نمونه کاربرگ سوم دبستان کلیک کنید.

کاربرگ سوم ابتدایی نشانه
دفترچه رابط نشانه

دفتر روزنگار ابزاری راحت و همیشه در دسترس برای ارتباط مستمر بین مدرسه و خانه است.  بخش عظیمی از ارتباط مدرسه با خانه از طریق دفتر روزنگار می باشد.

در این دفتر بستری برای آگاهی اولیا و معلمان از وضعیت آموزشی، انضباطی، تربیتی و نظارت بر فعالیت دانش‌آموزان مهیا شده است.

روزنگار نشانه ویژگی هایی دارد که باعث تسهیل ارتباط و ساختار دادن و نظم دادن به مواردی است که باید به صورت روزانه و یا به صورت مستمر مورد کنترل و ارزیابی قرار گیرد.

شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر و همچنین خرید این محصول به صفحه دفتر روزنگار نشانه مراجعه نمایید.