طرح درس ششم دبستان

طرح درس سالانه ششم ابتدایی

 هرساله قبل از شروع سال تحصیلی معلمان مقاطع مختلف باید برنامه خودشون در مورد کتابی که باید تدریس کنند را در قالب یک فایل به مدیر مدرسه ارائه کنند و در آن مراحل و بطور کلی هدف و موضوع و ارائه کار خود را در نیم سال یا یک سال تحصیلی بصورت کلی بیان کنند، که به آن طرح درس سالانه می‌گویند.

با توجه به اینکه نوشتن طرح درس سالانه گاهی زمان زیادی از دبیران می‌گیرد و حسابی حوصله آن ها را سر می‌برد، تیم آموزشی رایاد اقدام به جمع آوری طرح درس های موجود در فضای اینترنت نمود تا معلمان عزیز بتوانند از آنها ایده بگیرند و با دیدن نمونه های مختلف برای نوشتن طرح درس زمان کمتری صرف کنند.

همانطور که می‌دانید، سال ششم  دبستان شامل 9درس آموزش قرآن (6)، علوم تجربی (6)، فارسی (6) و نگارش فارسی (6)، هدیه های اسمان تعلیم و تربیت اسلامی ( 6)، مطالعات اجتماعی (6) و ریاضی (6)  و کار و فناوری(6) و تفکر و اندیشه (6)می‌شود. همچنین می توانید طرح درس های موجود پایه های اول تا پنجم دبستان را دانلود کنید.

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید.

1. طرح درس سالانه علوم ششم ابتدایی

طبق آخرین تغییرات کتاب درسی، علوم ششم ابتدایی شامل 14درس است.

زنگ علوم ،سرگذشت دفتر من ،کارخانه ی کاغذ سازی، سفر به اعماق زمین ،زمین پویا ،ورزش و نیرو (1) ،ورزش و نیرو ،طراحی کنیم و بسازیم ،سفر انرژی ،خیلی کوچک , خیلی بزرگ ،شگفتی های برگ ،جنگل برای کیست ؟ سالم بمانیم ،از گذشته تا اینده

برای دانلود طرح درس علوم ششم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه علوم ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه علوم ششم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالیانه علوم ششم دبستان 2

علوم ششم دبستان

2. طرح درس سالانه فارسی ششم ابتدایی

فارسی ششم دبستان

همانطور که میدانید طرح درس فارسی و نگارش کاملا به هم مربوط است و برای جفتشان یک طرح درس نوشته می‌شود.

کتاب فارسی  ششم  دبستان شامل 6 فصل اصلی است:

فصل 1: آفرینش (معرفت آفریدگار، پنجره های شناخت)
فصل 2: دانایی و هوشیاری (هوشیاری، داشتان من و شما، هفت خان رستم)
فصل 3: ایران من (ای وطن، درس آزاد، دریا قلی)
فصل 4: نام اوران (رنج هایی کشیده ام که مپرس، عطار و جلال الدین محمد، شهدا خورشیدند)
فصل 5: راه زندگی (دوستی/مشاوره ، درس آزاد، راز زندگی)
فصل 6: علم و عمل(میوه ی هنر، آداب مطالعه، ستاره ی روشن)

 

برای دانلود طرح درس فارسی ششم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه فارسی ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه فارسی ششم دبستان 1

 

3. طرح درس سالانه ریاضی ششم ابتدایی

کتاب ریاضی ششم دبستان 7 فصل دارد که مباحث آن عبارتند از:

فصل 1: عدد و الگوهای عددی  (الگوهای عددی، یاداوری عدد نویسی، بخش پذیری ،معرفی اعداد صحیح )
فصل 2 : کسر (جمع و تفریق کسر ها ،ضرب کسرها، تقسیم کسرها، محاسبات باکسر )
فصل 3 : اعداد اعشاری  (یاداوری،یاداوری ضرب و تقسیم ،تقسیم عدداعشاری بر عدد طبیعی ،تقسیم یک عدد بر عدد اعشاری )
فصل 4 : تقارن و مختصات (مرکز تقارن و تقارن مرکزی، دوران،محورهای مختصات ،تقارن و مختصات )
فصل 5 : اندازه گیری  (طول و سطح ،حجم و جرم ،مساحت دایره،خط و زاویه )
فصل 6 : تناسب و درصد ( کسر , نسبت و تناسب ،درصد، کاربرد درصد در محاسبات مالی، کاربرد درصد در امار و احتمال )
فصل 7 : تقریب  (تقریب ،اندازه گیری و محاسبات تقریبی )

برای دانلود طرح درس ریاضی ششم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه ریاضی ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه ریاضی ششم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالیانه ریاضی ششم دبستان 2

ریاضی ششم دبستان

بهترین نرم افزارهای آموزشی ششم

4. طرح درس سالانه قرآن ششم ابتدایی

قران ششم دبستان

کتاب قرآن ششم دبستان در 14 درس تالیف شده است.

سوره الرحمن آیات ۱۷ تا ۴۰
سوره الرحمن آیات ۴۱ تا ۶۷
سوره الرحمن آیات ۶۸ تا ۷۸ و سوره واقعه آیات ۱ تا ۱۶
سوره واقعه آیات ۵۱ تا ۷۶
سوره حدید آیات ۴ تا ۱۱
سوره حدید آیات ۱۲ تا ۱۸
سوره حدید آیات ۲۵ تا ۲۹
سوره مجادله آیات ۱ تا ۶
سوره مجادله آیات ۱۲ تا ۲۱
سوره مجادله آیه ۲۲ و سوره حشر آیات ۱ تا ۳
سوره حشر آیات ۱۷ تا ۲۴
سوره ممتحنه آیات ۱ تا ۵
سوره ممتحنه آیات ۱۲ و ۱۳ و سوره صف آیات ۱ تا ۵
سوره صف آیات ۶ تا ۱۴

در ادامه میتوانید طرح درس های آماده قرآن چهارم دبستان را دانلود کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه قرآن ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه قرآن ششم دبستان 1

5. طرح درس سالانه هدیه های آسمانی ششم ابتدایی

 کتاب هدیه های آسمانی سال ششم دبستان در 17 درس به شرح زیر تالیف شده است:

 یکتا،بهترین راهنمایان،  سرور ازادگان،  باغ سری،  شتربان با ایمان، سیمای خوبان، دست در دست دوست، دوران غیبت،  جهان دیگر،  اداب زندگی،  راه تندرستی ، سفرهای با برکت ، عید مسلمانان ، راز موفقیت ، حماسه افرینان جاودان، زیارت،دانش اموزان نمونه

برای دانلود نمونه طرح درس هدیه های آسمانی روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه هدیه های آسمانی ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه هدیه های آسمانی ششم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالیانه هدیه های آسمانی ششم دبستان 2

هدیه اسمانی ششم دبستان

6. طرح درس سالانه اجتماعی ششم ابتدایی

اجتماعی ششم دبستان

24 درس اجتماعی پایه  ششم در 12 فصل به شرح زیر تالیف شده است:


فصل اول : دوستان ما ( دوستی، اداب دوستی)
فصل دوم : تصمیم گیری ( تصمیم گیری چیست ؟  چگونه تصمیم بگیریم ؟ )
فصل سوم : کشاورزی در ایران ( عوامل موثر در کشاورزی، محصولات کشاورزی ,از تولید تا مصرف )
فصل چهارم : ایران و منابع انرژی
فصل پنجم : پیشرفت علوم و فنون در دوره ی اسلامی  (پیشرفت های علمی مسلمانان،چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ )
فصل ششم : سفری به اصفهان ( اصفهان ؛ نصف جهان، چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد ؟ )
فصل هفتم : اوقات فراغت (برنامه ی روزانه متعادل، برنامه ریزی برای اوقات فراغت )
فصل هشتم : پوشاک ما ( انواع لباس ،لباس از تولید تا مصرف )
فصل نهم : دریاهای ایران ( ویژگی های دریاهای ایران ،دریا , نعمت خداوندی)
فصل دهم : ایران و همسایگان ( همسایگان ما ،مطالعه ی موردی )
فصل یازدهم : ایستادگی در برابر بیگانگان (استعمار چیست ؟ ، مبارزه ی مردم ایران با استعمار)
فصل دوازدهم : ازادی خرمشهر (خرمشهر در چنگال دشمن، خرمشههر در دامان میهن)

برای دانلود نمونه طرح درس اجتماعی  روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان1 

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان 2

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان 3

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان 4

pdf نمونه طرح درس سالیانه اجتماعی ششم دبستان 5

7. طرح درس سالانه کار و فناوری ششم ابتدایی

کتاب کار و فناوری پایه ششم دبستان در 9 درس تالیف شده است، سرفصل های تعریف شده در این کتاب به شرح زیر می باشد:

اشنایی با رایانه ،کار با رایانه نقااشی با رایانه ،هنرهای دستی ( دوخت جامدادی، تایپ در رایانه ،نوشتن با رایانه ،کار با چوب و فلز ( ساخت اویز )،الگوریتم و روندنما، تهیه ی غذا ( سالاد سبز )

برای دانلود نمونه طرح درس اکار و فناوری پایه ششم روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه کار و فناوری ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه کار و فناوری ششم دبستان 1

کارو فناوری ششم دبستان

8. طرح درس سالانه تفکر و پژوهش ششم ابتدایی

تفکر و پژوهش پایه ششم دبستان

 کتاب تفکر و پژوهش ششم دبستان در 4 فصل تالیف شده است، سر فصل های آن به شرح زیر می باشد:


فصل اول : انتخاب و تصمیم گیری (دیدنی های سرزمین من ،نارنجی پوش امانتدار ،بوی خوش مدینه، آفکند، ماه بود و روباه (انتخابی )،مارگیر و اژدها ( انتخابی ))


فصل دوم : پروژه ی پژوهشی (روش گرداوری اطلاعات،طرح پرسش پژوهشی ،مردم پسندها ،زیر ذره بین ( انتخابی )،از کجا بدانم ؟ ( انتخابی ) ،ارائه ی یافته های پژوهش )


فصل سوم : نظام مندی (لی لی حوضک ،پیوستگی ،پلنگ ها و گوزن ها ،یک اتفاق عجیب ( انتخابی ) ،اخر خط ( انتخابی ،ما کجا هستیم ؟( انتخابی ) )


فصل چهارم : هویت و ارزش (تپه ی کوچک ،میمون های گران بها ،شکلی دیگر ،خرسی که می خواست خرس باقی بماند ( انتخابی )،پرواز کن , پرواز ( انتخابی )،من عاقبت از این پل خواهم گذشت ( انتخابی )،کیممیاگر ( انتخابی ) )

برای دانلود نمونه طرح درس  تفکر و پژوهش ششم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالیانه تفکر و پژوهش ششم دبستان 

pdf نمونه طرح درس سالیانه تفکر و پژوهش ششم دبستان 1

نکات تکمیلی

  1. تیم آموزشی رایاد صرفا کار جمع آوری طرح درس های مختلف را انجام داده و اکثرا خود معلمین زحمت نوشتن این طرح درس ها را کشیده اند و سپس به صورت عمومی منتشر کرده اند.
  2. این فایل ها فقط برای گرفتن ایده و نوشتن طرح درس در این صفحه قرار داده شده اند و امکان استفاده مستقیم از آن ها وجود ندارد.
  3. ممکن است برخی از این طرح درس ها برای سالیان گذشته باشند و به دلیل تغییرات کتاب درسی نیاز به ویرایش داشته باشند، پس حتما بعد از دانلود به محتوا توجه کنید.
  4. اگر شما نیز طرح درسی نوشته اید و تمایل دارید آن‌را با نام خود در فضای اینترنت منتشر کنید، میتوانید آنرا به آدرس [email protected] ایمیل کنید.