طرح درس سوم دبستان

طرح درس سالانه سوم ابتدایی

 هرساله قبل از شروع سال تحصیلی معلمان مقاطع مختلف باید برنامه خودشون در مورد کتابی که باید تدریس کنند را در قالب یک فایل به مدیر مدرسه ارائه کنند و در آن مراحل و بطور کلی هدف و موضوع و ارائه کار خود را در نیم سال یا یک سال تحصیلی بصورت کلی بیان کنند، که به آن طرح درس سالانه می‌گویند.

با توجه به اینکه نوشتن طرح درس سالانه گاهی زمان زیادی از دبیران می‌گیرد و حسابی حوصله آن ها را سر می‌برد، تیم آموزشی رایاد اقدام به جمع آوری طرح درس های موجود در فضای اینترنت نمود تا معلمان عزیز بتوانند از آنها ایده بگیرند و با دیدن نمونه های مختلف برای نوشتن طرح درس زمان کمتری صرف کنند.

همانطور که می‌دانید، سال سوم دبستان شامل 7 درس آموزش قرآن (3)، علوم تجربی (3)، فارسی (3) و نگارش فارسی (3)، هدیه های اسمان تعلیم و تربیت اسلامی ( 3 )، مطالعات اجتماعی (3) و ریاضی (3) را می‌شود. در ادامه می توانید به تفکیک دروس، طرح درس های موجود برای درس های سوم دبستان را دانلود کنید.

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید.

1. طرح درس سالانه علوم سوم ابتدایی

طبق آخرین تغییرات کتاب درسی، علوم سوم ابتدایی شامل 14 درس است.

زنگ علوم، خوراکی ها، مواد اطراف ما، اندازه گیری مواد، آب ماده ی با ارزش، زندگی ما و آب، نور و مشاهده ی اجسام، جست و جو کنیم و بسازیم، نیرو, همه‌جا(1)، نیرو، همه‌جا(2)، بکارید و ببینید، هر کدام جای خود (1)، هرکدام جای خود (2) و از گذشته تا آینده.

برای علوم سوم دبستان 2 نمونه طرح درس آورده شده است که می‌توانید آنرا دانلود کنید.

pdf نمونه طرح درس سالانه علوم سوم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالانه علوم سوم دبستان 2

علوم سوم دبستان

2. طرح درس سالانه فارسی سوم ابتدایی

همانطور که میدانید طرح درس فارسی و نگارش کاملا به هم مربوط است و برای جفتشان یک طرح درس نوشته می‌شود.

کتاب فارسی سوم دبستان شامل 7 فصل اصلی است:

فصل اول: نهاد ها ( شامل دروس: محله‌ی ما و زنگ ورزش)
فصل دوم: بهداشت (شامل دروس: آسمان آبی و طبیعت پاک)
فصل سوم: اخلاق فردی و اجتماعی (شامل دروس: بلدرچین و برزگر، فداکاران، کارنیک)
فصل چهارم: راه زندگی (شامل دروس: پیراهن بهشتی، بوی نرگس)
فصل پنجم: هنر وادب (شامل دروس: یار مهربان و نویسنده بزرگ)
فصل ششم: ایران من (شامل دروس: ایران عزیز، درس آزاد و ایران آباد)
فصل هفتم:طبیعت (شامل دروس: دریا، اگر جنگل نباشد و چشم های آسمان)

برای دانلود طرح درس فارسی سوم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالانه فارسی سوم دبستان

3. طرح درس سالانه ریاضی سوم ابتدایی

کتاب ریاضی سوم دبستان 8 فصل دارد که مباحث آن عبارتند از:

فصل 1: الگو ها (الگو یابی، شمارش چندتا چندتا، ماشین های ورودی – خروجی، ساعت در بعداز ظهر و الگوهای متقارن)
فصل 2 : اعداد چهاررقمی ( الگوسازی، معرفی عدد هزار، ارزش مکانی، ارزش پول، عددهای تقریبی)
فصل 3 : اعداد کسری ( رسم شکل، کسر، کاربر کسر در اندازه گیری، تساوی کسرها و مقایسه ی کسرها)
فصل 4 : ضرب و تقسیم (روش های نمادین، جدول ضرب، ضرب عددهای یک رقمی، خاصیت های ضرب و تقسیم)
فصل 5: محیط و مساحت ( زیر مسئله، خط , نیم خط , پاره خط، محیط، اندازه ی سطح و واحد اندازه گیری سطح)
فصل 6 : جمع و تفریق (حل مسئله ی ساده تر، مقایسه ی عدد ها و جمع و تفریق در حدول ارزش مکانی)
فصل 7: آمار و احتمال (حدس و ازمایش، جدول داده ها، احتمال، نمودار دایره ای و انتخاب نمودار)
فصل 8: ضرب عددها (حذف حالت نامطلوب، ضرب در ده و یک‌رقم در چندرقم، محاسبه ضرب وتقسیم با باقی مانده )

برای دانلود طرح درس ریاضی سوم دبستان روی گزینه های زیر کلیک کنید.

pdf نمونه طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان 2

pdf نمونه طرح درس سالانه ریاضی سوم دبستان 3

ریاضی سوم دبستان

4. طرح درس سالانه قرآن سوم ابتدایی

قرآن سوم دبستان

کتاب قرآن سوم دبستان شامل 2 فصل اصلی است:

فصل اول در مورد آموزش نماز است و بخش های اذان و اقامه، سوره ی حمد ، سوره ی توحید و اذکار نماز را شامل می‌شود.

فصل دوم نیز در رابطه با آموزش روخوانی قرآن کریم است و به آموزش حروف ساکن، تنوین، تشدید، همزه و حروف ناخوانا می‌پردازد.

در ادامه میتوانید طرح درس های آماده قرآن سوم دبستان را دانلود کنید.

pdf نمونه طرح درس سالانه قرآن سوم دبستان

3. طرح درس سالانه هدیه های آسمانی سوم ابتدایی

هدیه های آسمانی سال سوم دبستان شامل 20 درس است:

استین های خالی، غروب یک روز بهار، همیشه با من، در کاخ نمرود، روز دهم، بانوی قهرمان، بوی بهشت، جشن تکلیف، گفت و گو با خدا، ماه مهمانی خدا، عید مسلمانان، سخن اسمانی، انتخاب پروانه، ام ابیها، همسفر ناشناس، داناترین مردم، خواب شیرین، آینه ی سخنگو،گندم از گندم بروید
و باغ همیشه بهار.

برای دانلود نمونه طرح درس هدیه های آسمانی روی گزینه های زیر کلیک کنید:

pdf نمونه طرح درس سالانه هدیه های آسمانی سوم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالانه هدیه های آسمانی سوم دبستان 2

هدیه های سوم دبستان

4. طرح درس سالانه اجتماعی سوم ابتدایی

اجتماعی سوم دبستان

7 فصل اجتماعی سوم دبستان عبارتند از:
فصل 1: من بزرگتر میشوم (من به دنیا امدم، من بزرگتر شده ام و ایا ما مثل هم هستیم ؟)
فصل 2: خانواده ( اعضای خانواده، خانواده ام را دوست دارم، تغییر در خانواده و از بزرگ ترها قدردانی کنیم )
فصل 3: همکاری در خانواده (چرا باهم همکاری می کنیم ؟ و مقررات خانه ی ما )
فصل 4: نیازهای خانواده (نیازهای خانواده چگونه تامین می شود، منابع، درست مصرف کنیم و بازیافت)
فصل 5:خانه ی ما (خانه ام را دوست دارم، خانه ها  تفاوت دارند، خانه ی شما چه شکلیه و ازخانه محافظت کنیم )
فصل 6: مدرسه ی ما ( مدرسه ی دوست داشتنی ما و مکان های مدرسه را بشناسیم )
فصل 7: از خانه تا مدرسه (خانه ی شما کجاست ، جهت های اصلی، پُست و ایمنی در کوچه و خیابان )

در ادامه میتوانید طرح درس های آماده اجتماعی  سوم دبستان را دانلود کنید.

pdf نمونه طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم دبستان 1

pdf نمونه طرح درس سالانه مطالعات اجتماعی سوم دبستان 1

3. طرح درس سالانه هنر سوم ابتدایی

همانطور که می‌دانید، هنر  از درس های متفرقه است که گاهی تعدادی از معلمان برای آن طرح درس می‌نویسند. در ادامه برای این درس طرح درس آورده شده است که میتوانید آنرا دانلود کنید:

pdf نمونه طرح درس سالانه هنر سوم دبستان 1

هنر سوم دبستان

نکات تکمیلی

  1. تیم آموزشی رایاد صرفا کار جمع آوری طرح درس های مختلف را انجام داده و اکثرا خود معلمین زحمت نوشتن این طرح درس ها را کشیده اند و سپس به صورت عمومی منتشر کرده اند.
  2. این فایل ها فقط برای گرفتن ایده و نوشتن طرح درس در این صفحه قرار داده شده اند و امکان استفاده مستقیم از آن ها وجود ندارد.
  3. ممکن است برخی از این طرح درس ها برای سالیان گذشته باشند و به دلیل تغییرات کتاب درسی نیاز به ویرایش داشته باشند، پس حتما بعد از دانلود به محتوا توجه کنید.
  4. اگر شما نیز طرح درسی نوشته اید و تمایل دارید آن‌را با نام خود در فضای اینترنت منتشر کنید، میتوانید آنرا به آدرس [email protected] ایمیل کنید.