⚖️ در صورت فوت همسر و داشتن فرزند صغیر تکلیف مهریه چگونه است؟

مهریه حق زن است که حتی با فوت زوجین نیز ساقط نمی شود. بعد از فوت شوهر اگر اموالی داشته باشد مهریه از این اموال قابل وصوال است. اگر اموال او کافی جهت پرداخت صداق نباشد وراث مسئول پرداخت آن نیستند و به اندازه همان مقدار اموال کم بخشی از مهریه وصول خواهد شد. اگر مرد به جز مهریه زن، طلبکاران دیگری نیز داشته باشد زن نسبت به دیگر طلبکاران در اولویت است. اگر صداق وجه نقد باشد به نرخ روز پرداخت می شود و جهت محاسبه مهریه به نرخ روز قوه قضاییه از فرمول خاصی استفاده می شود.

 

مهریه بعد از مرگ شوهر در دوران عقد

در صورتی که میان زوجین نزدیکی انجام نشده باشد و شوهر فوت کند زن می تواند از اموال شوهر مهریه را دریافت کند. با این تفاوت که زن باکره بعد از طلاق مالک نصف مهریه است ولی زن باکره بعد از فوت شوهرش مالک تمامی مهریه است. به طور کل زن بعد از فوت شوهرش می تواند درخواست مطالبه مهریه اش را بدهد حتی اگر اموال مرد تقسیم شده باشد. در صورتی که صداق وجه نقد باشد از تاریخ فوت قابل مطالبه خواهد بود. البته مهریه جدای از سهم الارث زن می باشد.

مهریه زن دوم بعد از فوت شوهر

اگر مرد زن دوم داشته باشد مهریه او نیز مانند زن اول از اموال مرد وصول خواهد شد. ولی اگر زن دوم صیغه باشد اول باید این عقد موقت ثابت شود تا مهریه به او تعلق گیرد.

مالکیت تمام یا نصف مهریه

طبق قانون زن بعد از عقد مالک مهریه می شود و هر وقت بخواهد می تواند آن را مطالبه کند. ولی اگر زن باکره باشد و طلاق صورت گیرد زن مالک نصف مهریه است.

شرایط گرفتن مهریه از دیه شوهر

دیه جزء اموال مرد است و مهریه زن که از جمله دین ممتاز است از این دیه قابل وصول خواهد بود. اگر صداق وجه نقد باشد باید به نرخ روز پرداخت شود و با محاسبه آنلاین مهریه می توان مقدار آن را به نرخ روز محاسبه کرد.

 

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر

پدر شوهر هر چقدر هم ثروتمند باشد مسئول پرداخت مهریه نیست. مگر اینکه در حین عقد در سند ازدواج به صورت رسمی ضامن پرداخت مهریه شده باشد.

دریافت مهریه هر ارث پدر شوهر

اگر پدر شوهر و هر فردی که شوهر از او ارث می برد فوت کند زن امکان وصول مهریه از سهم الارث شوهر را دارد. در اینصورت به دلیل اینکه مهریه دین ممتاز است اول باید پرداخت شود و سپس به وراث ارث تقسیم می شود. اگر زن هم فوت کند وراث او می توانند از وراث شوهر مهریه را وصول کنند.

مهریه بعد از مرگ شوهر در عقد موقت

در عقد موقت اگر صداق تعیین نشود عقد باطل است. اگر نزدیکی انجام شده باشد کل مهریه ولی اگر نزدیکی انجام نشده باشد نصف آن به زن تعلق می گیرد. لذا در صورت فوت مرد، زن چه نزدیکی انجام شده یا نشده باشد مستحق کل مهریه است. برعکس طلاق که اگر نزدیکی انجام نشده باشد نصف مهر به زن تعلق می گیرد. این صداق به نرخ روز پرداخت می شود و با محاسبه آنلاین مهریه ۱۴۰۰ می توان مقدار آن را با فرمول خاص و بر اساس شاخص تورم بدست آورد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *