ویژه مناطق محروم

رایاد با مشارکت شما ، ۸۰% از هزینه خرید معلمان مناطق محروم را پرداخت می کند.با هر خرید خودتان ما را در این امر خیر یاری نمایید.

کارنامه حمایتی رایاد

نرم افزارهای آموزشی

۲۰%
۲۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%
۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان
۲۰%
۸۰,۰۰۰ تومان ۶۴,۰۰۰ تومان
۲۰%

فیلم های کمک آموزشی

۲۰%
۲۰%
۲۰%
۲۰%
۲۰%
۲۰%

مقالات آموزشی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

تصاویر ارسالی

[/section]

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار