ویژه مناطق محروم

رایاد با مشارکت شما ، ۸۰% از هزینه خرید معلمان مناطق محروم را پرداخت می کند.با هر خرید خودتان ما را در این امر خیر یاری نمایید.

کارنامه حمایتی رایاد

نرم افزارهای آموزشی

40,000 تومان
20%
64,000 تومان
2%
80,000 تومان
20%
64,000 تومان
2%
تمام شد
80,000 تومان

فیلم های کمک آموزشی

مقالات آموزشی رایاد

نظرات مشتریان رایاد

تصاویر ارسالی

شرکت‌های همکار

شرکت‌های همکار