چند ایده برای سرود روز دانش آموز

یکی از متدوال ترین برنامه های جشن روز دانش آموز اجرای سرود توسط  دانش آموزان می باشد. سرودهای روز دانش آموز دربردارنده ی پیام های سیزدهم آبان می باشد. در سرودهای روز دانش آموز مفاهیمی چون اتحاد و پیوستگی، شجاعت و غرورآفرینی دانش آموزان، مبارزه با استکبار و بیزاری از دشمنان نیز بازنشر می شود.
در این مطلب چند ایده برای سرود روز دانش آموز را گردآوری کردیم.

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید

سرود های روز دانش آموز

شعر های بسیاری به مناسبت روز دانش آموز سروده شده است، که هر یک به نحوی الهام بخش بوده و حس غرور و میهن پرستی را در دانش آموزان همواره زنده نگه داشته است. ضمن آنکه سرودهای روز دانش آموز انتقال دهنده ی پیام های استقامت و استقلال نیز می باشند و با محتوای گرامیداشت دانش آموز، بیزاری از آمریکا و میهن پرستی سروده می شوند.

سرود روز دانش آموز با مفهوم اتحاد و همبستگی دانش آموزان:

ιما دانش آموزیم سرود

ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم
باغ سبز فرداییم، نونهال امروزیم

صبح ما بود تابان، قلب ما بود شادان
بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزیم

جان ما گل افشان است، گلشنی شکوفان است
در دل زمستان ها، مژده بهاران است

غنچه های امیدیم،خوشه های خورشیدیم
نوبهار جاویدیم، باغ ما دبستان است

با سلاح دانایی، شب چراغ بینایی
با سپاه نادانی، در نبرد دشواریم

چشم ما بود بیدار، ذهن ما بود هشیار
هوش ما بود سرشار، پرتوان و پرکاریم

قدر زندگانی را، قیمت جوانی را
معنی شکفتن را، ما همیشه میدانیم

اوج علم و دانش را، قله های بینش را
راه سعی و کوشش را، رهنورد و پویانیم

درس تازه آموزیم، گنج دانش اندوزیم
در سیاهی غفلت، گوهر شب افروزیم

از تلاش و سعی ما، روز نو شود بر پا
قصه گوی فرداها، مژده بخش نوروزیم

ما دانش آموزیم، سربلند و پیروزیم
باغ سبز فرداییم، نونهال امروزی

صبح ما بود تابان، قلب ما بود رخشان
بخت ما بود خندان، شادکام و بهروزیم

 

سرود روز دانش آموز

با نگاهی به وسعت دریا
با نفسهای درسینه محبوس
همصدا مردو مردانه رفتی
قطره قطره تا دل اقیانوس

سینه هامان سپر شد برای
سرب داغ وگلوله و رگبار
خون دانش آموزان عاشق
(شد نماد شجاعتو ایثار)۲

 ۱۳ابان روز دانش اموز
فصل تازه ای از انقلاب ماست
این غزلواره چون ترانه ای صبح
یادمان جاودانه هاست

از کوچه ها تا مرز حادثه
نسل ما یادگار حماسه بود
مشتهای گره کرده ما
واژه واژه از همدلی سرود

یادش بخیر آن پیر بت شکن
آن مرد دریا دل بیدار
یادش بخیر آن روز جاوید
روز ذلت و شکست استکبار

۱۳ابان روز دانش اموز
فصل تازه ای از انقلاب ماست
این غزلواره چون ترانه ای صبح
یادمان جاودانه هاست

 

روز خوب 13آبان
 
 روز روز خوب دانش آموز است روز خوب ۱۳ آبان
روز وحدت روز پیروزی در تمام پهنه ایران

نوجوانان وطن آن روز یک زبان فریاد سر دادند
از قفس مرغ رهایی را بار دیگر بال و پر دادند

آسمان میهن از آنان با شکوه و پاک و آبی شد
نور دانش تیرگی را برد روز روز آفتابی شد

ما همین دستان کوچک باز میهن ما میشود آباد
سالروز دانش آموزان روز خوب ما گرامی باد

مرغ دانش می گشاید بال با تلاش دانش آموزان
آسمان زیبا و زیباتر می شود با پرچم ایران

مرغ دانش می گشاید بال با تلاش دانش آموزان
آسمان زیبا و زیباتر می شود با پرچم ایران

 

سرود روز دانش آموز

اختر و ماهی فروزانی محصل تو آن جوایای عرفانی محصول
به دنیای که تاریک است از جهل همان خــورشید تا بانی محصل

ز عظمت جهل و ظلمت خوار گردد مهی زینت به کیوانی محصل
بخوان قرآن کلام حـــی داور یقین حافظ به قـرآنی محصل

همه فکــرت بود آینده سازی تو از آینده ســـازانی محصل
کلاس و مـدرسه خرم زبویت گلی و لاله ای جانــی محصل

بجنگ با جهل یارا ای محصل یقیناً شیــــــرمیدانی محصل
قسم قرآن که خورده برقلم‌ها اداء حقش تو می‌دانی محصل

درختت بارو با علــم و دانش همان معدن که پنهانی محصل
به فکر و ذکر داری صد معما به خدمت نسل انسانی محصل

ده وسه مــه زآبان است مبارک گــر بگشا ز پیشانی محصل
عجب روزخوشی داری گرامی شعاع عهــد و پیمانی محصل
تو منصوری بخوان اشعار برتر کتاب علــم وعرفانی محصل

 

 سرود یار دبستانی من

یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش
خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه
یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما
دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش
خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن
یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

سرودهای روز دانش آموز با پیام مبارزه با استکبار جهانی :

سرود مرگ بر آمریکا

بشکن تو سکوت جهان
برخیز و دوباره بخوان
فریاد بزن بی امان:
مرگ بر آمریکا

با سوره والعادیات
با آیه تبت یدا
برخیز و بگو یکصدا:
مرگ بر آمریکا

شور لحظات من است
فریاد حیات من است
رمی جمرات من است
مرگ بر آمریکا
شد کرب و بلا هر کران
نفرین بر کودک کشان
بر حرمله های های زمان
مرگ بر آمریکا

ماییم و راه امام
راه جهاد و قیام
ذلت به ما شد حرام
هیهات من الذله

دشمن کجا تواند
ما را عقب براند
باید جهان بداند
هیهات من الذله

جز راه حق نپوییم
جز کربلا نجوییم
گفتیم و باز گوییم
هیهات من الذله

ما را نبود جز راه امام و شهیدان/ راه ایمان
باشد دلمان مردانه بر آن عهد و پیمان/ تا بُود جان
مردانه به میدان بگو
با یاد شهیدان بگو
با همت و چمران بگو:
مرگ بر آمریکا…

بر لب ما، زمزمه ی یا حسین است/ یا حسین است
بیعت ما، تا به ابد با حسین است/ با حسین است
کل یوم عاشورا
کل ارض کربلا
هیهات مناالذله
مرگ بر آمریکا

آمریکا ننگ به نیرنگ تو 

 آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو
ای ز شراره ستم شعله به عالم زده
امن و امان جهان یکسره بر هم زده
بر سر هر خرمنی در د ل هر گلشنی
آتش بیداد تو صاعقه غم زده
ثروت انبوه تو خون دل توده هاست
کین تو بر سینه ها دشنه ماتم زده
دزد جهان خواره ای دیو ستم پاره ای
عقرب جراه ای روبه مکاره ای
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست
زهر بلا در تو هست شهد صفا در تو نیست
در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست
عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو
در همه گیتی به پاست نائره جنگ تو
گوش جهان خسته طبل بد آهنگ تو
مظهر شیطان تو یی دشمن انسان تویی
ای همه اهریمنی سرحد فرهنگ تو
رسم تو عصیانگری کار تو ویرانگری
تیره شده عالم از حیله و نیرنگ تو
دشمن هر ملتی موجب هر ذلتی
سایه هر وحشتی فتنه هر امتی
جور و جفا در تو هست مهر و وفا در تو نیست
زهر بلا در تو هست شهد صفا در تو نیست
در همه دور زمان چون تو ستم کاره نیست
عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست
آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو
خون جوانان ما می چکد از چنگ تو

سرود سازش نمی پذیریم 

می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم

در عرصه های پیکار با دشمن جهانخوار

وین کرکسان مردار، سازش نمی پذیریم

زهری به جام دشمن، شهدی به کام یاران

آتشفشان قهریم، سازش نمی‌پذیریم

تحریم تو، تهدید تو، دیگر اثر ندارد

نفرین مظلومان ما، دست از تو بر ندارد

کشتار خلق بی‌گناه غزه و فلسطین

جز انتقام مسلمین راهی دگر ندارد

می جنگیم، می میریم، سازش نمی پذیریم

امپریالیسم و صهیون، آلودگان در خون

ما وارث شهیدیم، سازش نمی‌پذیریم

غافل ز دین و ایمان وز خشم هر مسلمان

سوگند ما به قرآن سازش نمی‌پذیریم

 

سرودهای روز دانش آموز با مفهوم میهن پرستی :

سرود ایران  مرز پرگهر

ای ایران ای مرز پرگُهر
ای خاکت سرچشمهٔ هنر

دور از تو اندیشهٔ بَدان
پاینده مانی تو جاودان

ای دشمن ار تو سنگ خاره ای من آهنم
جان من فدای خاک پاک میهنم

مهر تو چون، شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

سنگ کوهت درّ و گوهر است
خاک دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل کِی برون کنم
بَرگو بی مهرِ تو چون کنم

تا گردش جهان و دور آسمان به‌پاست
نورِ ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون، شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو، کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

ایران ای خرّم بهشت من
روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیکرم
جز مهرت در دل نپرورم

از آب و خاک و مهرِ تو سرشته شد گِلم
مهر اگر برون رود تهی شود دلم

مهر تو چون، شد پیشه‌ام
دور از تو نیست اندیشه‌ام

در راه تو کِی ارزشی دارد این جان ما
پاینده باد خاک ایران ما

 سرود ایران زیبا

( ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
روشن شده چشمان من از خواب دنیا ) (۲)
( من با سرود نام تو پرواز کردم
این قصه را با مهر تو آغاز کردم ) (۲)
در سینه ام عشق تو را دارم نهفته
این بال و پر از عشق تو در من نهفته
می خوانمت ای کهکشان آرزو ها
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
ای دامنت گلگون ز باران شقایق
ای خانه سبز پرستوهای عاشق
( قلبم ز فرزندان خود پاک و امید است
از نام تو روی دماوندت سپید است ) (۲)
سبز و سپید و سرخ پوشی خانه ما
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا
ای سرزمین لاله ها پاینده باشی
در سایه الطاف یزدان زنده باشی
( نور خدا در آسمانت جلوه گر باد
نامت بلند و آب و خاکت پر گهر باد ) (۲)
جان می دهم تا در جهان باشی برجا
ای تا ابد در یاد من ایران زیبا

 

 سرود جاوید ای وطن

نام جاوید ای وطن
صبح امید ای وطن
چهره کن در اسمان
همچو مهر جاودان
وطن ای هستی من
شور و سرمستی من
چهره کن در آسمان
همچو مهر جاودان
بشنو سوز سخنم
که هم آواز تو منم
همه ی جان و تنم
وطنم وطنم وطنم وطنم
بشنو سوز سخنم
که نواگر این چمنم
همه ی جان و تنم
وطنم وطنم وطنم وطنم
همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان
همه با یک نام و نشان
به تفاوت هر رنگ و زبان
همه شاد و خوش و نغمه زنان
ز صلابت ایران جوان
ز صلابت ایران جوان
ز صلابت ایران جوان

سرود ایران فدای اشک و خنده ی تو

ایران فدای اشکو خنده ی تو
دل پرو تپنده ی تو
فدای حسرتو امیدت
رهایی رمنده ی تو , رهایی رمنده ی تو
ایران اگر دل تو را شکستند تورا به بند کینه بستند
چه عاشقانه بی نشانی که پای درد تو نشستند
که پای درد تو نشستند
کلام شد گلوله باران
به خون کشیده شد خیابان
ولی کلام آخر این شد که جانه من فدایه ایران
تو ماندیو زمانه نو شد خیاله عاشقانه نو شد
هزار دل شکستو آخر
هزارو یک بهانه نو شد
ایران به خاک خسته ی تو سوگند به بغض خفته ی دماوند
که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند
به شادی تو خورده پیوند
ایران اگر دل تو را شکستند تورا به بند کینه بستند
چه عاشقانه بی نشانی که پای درد تو نشستند

 

 

سر فراز باشی وطن من

سرفراز باشی میهن من .. ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
سرفراز باشی میهن من .. ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
یادگارِ خونِ عاشقانِ بی نشان .. تا ابد بود تو را حق نگه دار
ای شمیمِ دلنواز عشق و معرفت .. سرزمین پاک ما ای ایـــران
دوستت دارم .. مهد دین مــن .. دوستت دارم .. بهترین مــن .. دوستت دارم سرزمین مـن
دوستت دارم .. مهد دین مــن .. دوستت دارم .. بهترین مــن .. دوستت دارم سرزمین مـن
گر بخواهد دمی دشمنی هلاک تو .. گر بخواهد کسی یک وجب ز خاک تو
می شوم تا مرزت روانه … خصم دون، می رانم ز خانه … خصم دون، می رانم ز خانه
با سلاحی از خشم و کینه … سینـه اش مـی گیـرم نشانـه … سینـه اش مـی گیـرم نشانـه
دوستت دارم .. مهد دین مـــن .. دوستت دارم .. بهترین مـــن .. دوستت دارم سرزمین مـن
دوستت دارم .. مهد دین مـــن .. دوستت دارم .. بهترین مـــن .. دوستت دارم سرزمین مـن
سرفراز باشی میهن من .. ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
سرفراز باشی میهن من .. ای فدایت جان و تن من
پر بها تر از زر و گوهر .. خاک پاک تو وطن من
ایران .. ایران .. ایران ایران ایران ایـران
یادگار خون عاشقان بی نشان .. تا ابد بود تو را حق نگه دار
ای شمیم دلنواز عشق و معرفت .. سرزمین پاک ما ای ایـــران

 

از این سرودهای روز دانش آموز به همراه فایل های صوتی نیز می توانید در برگزاری جشن روز دانش آموز مجازی نیز استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *