شرکت شعله آریا

کیف الکترونیک آریا یکی از محبوب ترین نرم افزار های کمک آموزشی مقطع ابتدایی و متوسطه اول است که محتوای آموزشی آن مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی می باشد. آریا بوک ( کیف آریا ) با ارائه مجموعه ای از بهترین ابزارهای آموزشی نظیر تخته هوشمند، کتاب گویا، تور مجازی، فیلم های آموزشی و ابزار های محتوا ساز بستر مناسبی را برای یادگیری بهتر دانش آموزان مهیا نموده است. ضمن آنکه کیف الکترونیکی آریا با بهره گیری درست از تکنولوژی باعث علاقه مندی دانش آموزان به یادگیری مطالب درسی شده است.