300,000 تومان
400,000 تومان
400,000 تومان
250,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
250,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
200,000 تومان
200,000 تومان

رهپویان دانش و اندیشه

رهپویان دانش و اندیشه عرضه کننده فیلم های کمک آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد. دی وی دی های آموزشی رهپویان با بالاترین سطح آموزشی و با بهره گیری از اساتید مجرب به تدریس تمامی دروس در مقلطع مختلف تحصیلی پرداخته است. فیلم های آموزشی رهپویان دانش و اندیشه فرصت یادگیری بهتر را از طریق آموزش مفهومی، تکرار و حل تمرین و تثبیت مفاهیم درسی برای دانش آموزان فراهم می کند.