300,000 تومان
250,000 تومان
300,000 تومان
250,000 تومان
300,000 تومان
250,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
300,000 تومان
250,000 تومان
400,000 تومان
250,000 تومان
150,000 تومان

رهپویان دانش و اندیشه

رهپویان دانش و اندیشه عرضه کننده فیلم های کمک آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی می باشد. دی وی دی های آموزشی رهپویان با بالاترین سطح آموزشی و با بهره گیری از اساتید مجرب به تدریس تمامی دروس در مقلطع مختلف تحصیلی پرداخته است. فیلم های آموزشی رهپویان دانش و اندیشه فرصت یادگیری بهتر را از طریق آموزش مفهومی، تکرار و حل تمرین و تثبیت مفاهیم درسی برای دانش آموزان فراهم می کند.