10%
3%
تمام شد
300,000 تومان
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد
تمام شد

علوم فندق

فیلم های آموزشی علوم فندق یک مجموعه آموزشی جذاب برای دانش آموزان ابتدایی می باشد. علوم فندق با ارائه محتوای آموزشی جذاب در یک فضای شاد و مفرح به آموزش تصویری علوم اول تا ششم ابتدایی پرداخته است. این مجموعه آموزشی ضمن یادگیری مفهومی مطالب علمی، باعث ایجاد انگیزه و علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه درس علوم شده است.