ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
ناموجود
3%
ناموجود
300,000 تومان
10%
ناموجود
ناموجود
ناموجود

علوم فندق

فیلم های آموزشی علوم فندق یک مجموعه آموزشی جذاب برای دانش آموزان ابتدایی می باشد. علوم فندق با ارائه محتوای آموزشی جذاب در یک فضای شاد و مفرح به آموزش تصویری علوم اول تا ششم ابتدایی پرداخته است. این مجموعه آموزشی ضمن یادگیری مفهومی مطالب علمی، باعث ایجاد انگیزه و علاقه مندی دانش آموزان به مطالعه درس علوم شده است.