150,000 تومان
120,000 تومان
85,000 تومان
100,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
55,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
100,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
100,000 تومان
85,000 تومان
65,000 تومان
120,000 تومان
65,000 تومان
85,000 تومان
150,000 تومان
85,000 تومان
85,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان
120,000 تومان

لوح دانش

شرکت لوح گسترش عرضه کننده سی دی های آموزشی دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم می باشد. فیلم های آموزشی لوح دانش دربردارنده ی محتوای آموزشی به روز و متناسب با سرفصل های کتاب درسی، گزینه ی بسیار مناسبی برای یادگیری مطالب درسی در خانه هستند. مجموعه لوح دانش به ارائه محتوای آموزشی بسیار جذاب در محیطی شاد پرداخته و با بهره گیری از اساتید با تجربه و کارآزموده زمینه ی پیشرفت تحصیلی را برای دانش آموزان در تمامی مقاطع فراهم آورده است