150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان

موسسه مداد

موسسه مداد با هدف بستر سازی مناسب برای آموزش و یادگیری بهینه دانش آموزان در مقطع ابتدایی به تولید محتوای آموزشی سمعی و بصری در قالب نرم افزار و فیلم های آموزشی پرداخته است. نرم افزار های آموزشی مداد با ارائه ی امکانات ویژه در یک فضای شاد به تدریس مطالب درسی کتاب مطابق با استاندارد های آموزشی پرداخته است. دی وی دی های آموزشی گام نیز از سری فیلم های کمک آموزشی مداد می باشد که با بهره گیری از تدریس معلمان با تجربه تهیه شده است.