150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
60,000 تومان
تمام شد
80,000 تومان

میشا و کوشا

میشا و کوشا یکی از نام آشنا ترین نرم افزار های آموزشی و کمک درسی در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول می باشد. مجموعه میشا و کوشا با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی دانش آموزان و با رعایت استاندارد های آموزشی به ارائه ی محتوای درسی جذاب پرداخته است. نرم افزار آموزشی میشاو کوشا با ایجاد فضای آموزشی تعاملی و شاد، زمینه یادگیری موثر و کارآمد را برای دانش آموزان فراهم نموده است و گامی به سوی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برداشته است.