آموزش تصویری علوم ابتدایی بدن انسان

70,000 تومان

مجموعه فیلم های فندق علوم ابتدایی آموزش بدن انسان پنجم ابتدایی به ارائه محتوای آموزشی بدن انسان و مطالب علمی مرتبط با آن در یک فضای آموزشی جذاب پرداخته است. فیلم فندق علوم بدن انسان شامل ویژگی های زیر می باشد:

  • ارائه 12 فیلم آموزش علوم ابتدایی بدن انسان در 10 الی 12 دقیقه
  • آموزش مفهومی و غیر مستقیم محتوای درسی
  • آموزش تمامی دستگاه های بدن انسان
  • استفاده از آموزش تصویری
  • دریافت اعتبارنامه از آموزش و پرورش
  • برند :
  • دسته بندی :
آموزش تصویری علوم ابتدایی بدن انسان

70,000 تومان