فیلم های فندق علوم دوم ابتدایی

70,000 تومان

مجموعه فیلم های فندق علوم دوم ابتدایی به ارائه محتوای آموزشی علوم دوم دبستان و مطالب علمی مرتبط با آن در یک فضای آموزشی جذاب پرداخته است. فیلم فندق علوم دوم شامل ویژگی های زیر می باشد:

  • ارائه 13  فیلم آموزش علوم دوم دبستان در 10 الی 12 دقیقه
  • آموزش مفهومی و غیر مستقیم محتوای درسی
  • آموزش درس به درس کتاب درسی
  • استفاده از آموزش تصویری
  • دریافت اعتبارنامه از آموزش و پرورش
  • برند :
  • دسته بندی :

تمام شد

دسته: