فیلم های آموزشی فندق سوم دبستان

70,000 تومان

مجموعه فیلم های فندق علوم سوم ابتدایی به ارائه محتوای آموزشی علوم سوم دبستان و مطالب علمی مرتبط با آن در یک فضای آموزشی جذاب پرداخته است. فیلم فندق علوم سوم شامل ویژگی های زیر می باشد:

  • ارائه 14  فیلم آموزش علوم سوم دبستان در10 الی 12دقیقه
  • آموزش مفهومی و غیر مستقیم محتوای درسی
  • آموزش درس به درس کتاب درسی
  • استفاده از آموزش تصویری
  • دریافت اعتبارنامه از آموزش و پرورش
  • برند :
  • دسته بندی :

تمام شد

دسته: