آموزش تصویری علوم پنجم ابتدایی

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

این مجموعه شامل 12 فیلم 10 تا 12 دقیقه ای است که بر اساس درس های کتاب علوم پنجم ابتدایی به صورت انیمیشن تلفیقی ساخته شده و موفق به دریافت تاییدیه از وزارت آموزش و پرورش نیز شده است.

  • برند :
  • دسته بندی :
آموزش تصویری علوم پنجم ابتدایی

۲۵,۰۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان