بسته تعامل رویکرد مونته سوری با رویکرد حکمت

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان

مونته سوری بر این باور بود که فعالیتهای کودک باید با توجه به علائق و سلیقه کودک باشد و نه مربی آموزش کودکان روندی فعال دارد، نه انفعالی و کودک، خود می آموزد وانتخاب فعالیت ها با کودک است و کودک بر حسب نیاز می تواند بارها و بارها آن را تکرار کند.

  • برند :
  • دسته بندی :
بسته تعامل رویکرد مونته سوری با رویکرد حکمت

۴۰,۰۰۰ تومان ۳۲,۰۰۰ تومان