بسته جشن ها حکمت بازار

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

در این بسته نمونه هایی از جشن ها در مدرسه حکمت( جشن های فصلی و مناسبتی و فرایند جشن ها) و نمونه هایی از جشن ها در مدارس دیگر می پردازد.

  • برند :
  • دسته بندی :
بسته جشن ها حکمت بازار

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان