بسته دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان

در این بسته این سه نوع ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و همچنین توضیحاتی درمورد دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها داده شده است.

  • برند :
  • دسته بندی :
بسته دوره های آمادگی اولیه و انتهایی و سنجش ها

۵۰,۰۰۰ تومان ۴۰,۰۰۰ تومان