جامعه شناسی دهم شب امتحان خیلی سبز

 • ناشر: خیلی سبز
 •  سال تحصیلی: دهم اختصاصی انسانی 
 • مولف: گروه مولفان
 • موضوع کتاب: شب امتحان
 •  نام درس: جامعه شناسی
 •  شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۱۲۲۹۴۸
 •  تعداد صفحات: ۴۴
 •  وزن (گرم): ۱۴۶
 •  سال انتشار: ۱۳۹۹
 • برند :
 • دسته بندی :