فارسی هفتم میشا و کوشا

27,200 تومان

آموزش فارسی، مطالعات اجتماعی و پیام های آسمان با نرم افزار فارسی هفتم میشا و کوشا. اين نرم افزار مطابق با سرفصل هاي آموزشي آموزش و پرورش و بر اساس اهداف آموزشي آن سازمان محترم زير نظر گروه كارشناسان مجرب به توليد رسيده است.

  • برند :
  • دسته بندی :

تمام شد

دسته: