مجموعه داستانی من و مهارت هام سوم ابتدایی نشانه

55,000 تومان

محتوای مجموعه من و مهارت هام سوم دبستان شامل موارد زیر می باشد:

  • در هر پایه تحصیلی 15 عنوان مهارت در قالب داستان و کاراکترهای مختلف ارائه شده است 
  • این مجموعه 60 صفحه می باشد، به هر عنوان مهارت 4 صفحه اختصاص داده شده است
  • جلد این مجموعه گلاسه می باشد
  • برند :
  • دسته بندی :
مجموعه داستانی من و مهارت هام سوم دبستان
مجموعه داستانی من و مهارت هام سوم ابتدایی نشانه

55,000 تومان