کاربرگ اول دبستان نشانه

50,000 تومان

کاربرگ کلاس اول ابتدایی نشانه شامل 30 هفته ی آموزشی در مجموع 120 صفحه و دارای ویژگی های زیر می باشد.

 

  • آزمون های کتبی ماهانه ریاضی، فارسی و علوم
  • محتوای آموزشی مطابق با بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش
  • آموزش مهارت های زندگی
  • صفحات رنگی
  •  کاربرگ ریاضی اول دبستان
  •  کاربرگ فارسی اول دبستان
  •  کاربرگ علوم اول دبستان
  • برند :
  • دسته بندی :

تمام شد