کاربرگ ششم دبستان نشانه

50,000 تومان

کاربرگ ششم دبستان نشانه شامل 30 هفته ی آموزشی در مجموع 120 صفحه و دارای ویژگی های زیر می باشد.

 

 • آزمون های کتبی ماهانه ریاضی، فارسی، علوم و ….
 • محتوای آموزشی مطابق با بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش
 • آموزش مهارت های زندگی
 • صفحات رنگی
 •  کاربرگ ریاضی ششم دبستان
 • کاربرگ فارسی  ششم دبستان
 • کاربرگ علوم ششم دبستان
 • کاربرگ هدیه های آسمانی ششم دبستان
 • کاربرگ اجتماعی ششم دبستان
 • برند :
 • دسته بندی :

تمام شد