کاربرگ چهارم دبستان نشانه

50,000 تومان

کاربرگ چهارم ابتدایی نشانه شامل 30 هفته ی آموزشی در مجموع 120 صفحه و دارای ویژگی های زیر می باشد.

 

 • آزمون های کتبی ماهانه ریاضی، فارسی، علوم و ….
 • محتوای آموزشی مطابق با بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش
 • آموزش مهارت های زندگی
 • صفحات رنگی
 •  کاربرگ ریاضی چهارم دبستان
 • کاربرگ فارسی چهارم دبستان
 • کاربرگ علوم چهارم دبستان
 • کاربرگ هدیه های آسمانی چهارم دبستان
 • کاربرگ اجتماعی چهارم دبستان
 • برند :
 • دسته بندی :

تمام شد