چگونه محیط و مساحت لوزی را محاسبه کنیم؟ + مثال های متنوع

در مقالات قبلی در رابطه با نحوه محاسبه محیط و مساحت دایره، متوازی الاضلاع، مستطیل و مربع صحبت کردیم. حال در این مطلب تصمیم داریم به سراغ چهارضلعی دیگر یعنی لوزی برویم و  بعد از بیان فرمول محیط و مساحت لوزی با چندین نمونه مثال ساده و کاربردی مسئله را به صورت کامل شرح دهیم.

با تیم آموزشی رایاد همراه باشید.

 

لوزی و خصوصیات آن

لوزی، یک نوع متوازی‌الاضلاع است که در آن طول اضلاع با هم برابر است، قطرها همدیگر را نصف می‌کنند، زاویه‌های روبرو با هم مساویند و ضلع‌های روبرو با هم موازیند.

 

خصوصیات لوزی

 

ارتباط لوزی و مربع

اگرچه هردو چهارضلعی دو قطر دارند و در هردو، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند و عمود منصف یکدیگرند اما در مربع تمام اضلاع با هم برابرند و زاویه بین اضلاع ۹۰ درجه است در صورتیکه در لوزی همیشه اینگونه نیست.

نکته: به طور کلی هرمربع یک لوزی است، زیرا تمام شرایط لوزی را دارد ولی عکس این قضیه صادق نیست.

 

مساحت لوزی چگونه محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه مساحت لوزی کافیست از فرمول زیر کمک بگیرید.

 ۲  ÷ (قطر کوچک * قطر بزرگ) = مساحت لوزی

 

محیط لوزی چطور محاسبه می‌شود؟

برای محاسبه محیط نیز باید از فرمول زیر استفاد کنید.

۴ * یک ضلع = محیط لوزی

 

مثال ۱: مساحت شکل زیر را بدست آورید.

 

محاسبه مساحت 1

برای حل سوال تنها نیازست فرمول مساحت لوزی را بنویسید و سپس جای‌گذاری کنید.

محاسبه محیط لوزی 1

 

مثال ۲: اگر اندازه یکی از اضلاع لوزی ۶ متر باشد، محیط شکل چند متر است؟

 

محاسبه محیط لوزی 1

برای حل این سوال نیز باید ابتدا فرمول محیط لوزی را بنویسید و سپس اندازه ضلع لوزی را در آن جایگذاری کنید.

 

محاسبه محیط لوزی 2

مثال ۳: می‌خواهیم دور تا دور فرش لوزی شکل مدرسه را با صندلی‌‌های کوچکی پر کنیم تا بتوانیم با بچه‌ها بازی کنیم، مدیر مدرسه بر این باورست که دور تا دور شکل (محیط) برابر با ۱۲ متر است، اندازه هر ضلع لوزی چند متر است؟

 

محیط لوزی

اگر به صورت سوال توجه کنید، متوجه میشوید که سوال محیط لوزی را داده و از ما اندازه ضلع را می‌خواهد. برای حل این سوال باید جدول ضرب را به خوبی حفظ کرده باشید تا در یافتن جواب به مشکل برنخورید.

 

محاسبه ضلع لوزی

 

 

مثال ۴:  یک زمین کشاورزی داریم که هر قطر آن برابر با  ۴ متر است و می‌خواهیم در آن بذر گندم بکاریم، مساحت این زمین چند متر مربع است؟

مساحت لوزی 1

 

برای حل سوال کافیست فرمول مساحت لوزی را بنویسید و سپس برای محاسبه فقط اعداد را جایگذاری کنید.

 

مساحت لوزی 2

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 14 =