کاربرگ دوم دبستان نشانه

50,000 تومان

کاربرگ دوم دبستان نشانه شامل 30 هفته ی آموزشی در مجموع 120 صفحه و دارای ویژگی های زیر می باشد.

 

  • آزمون های کتبی ماهانه ریاضی، فارسی و علوم
  • محتوای آموزشی مطابق با بودجه بندی مصوب آموزش و پرورش
  • آموزش مهارت های زندگی
  • صفحات رنگی
  •  کاربرگ ریاضی دوم دبستان
  • کاربرگ فارسی دوم دبستان
  •  کاربرگ علوم دوم دبستان
  •  کاربرگ هدیه دوم دبستان
  • برند :
  • دسته بندی :

تمام شد